неделя, 21 март 2021 г.

Чулова - Международен ден на поезията

Мария Чулова, гр. Пловдив, Република България. Нейни стихове: "Безлюдие", "Преселение", "Дегустирам", "Пролетта ни".Преводи на нейни стихове: Переселение, Константин Байрактаров и Володя Манчев, Наша весна, Володя Манчев. Преводи от Мария Чулова: О, жена, Константин Балмонт, В епохата на промени, В любимия край, Птици, разкажете, В моята градина, Ръкоделница - Наталия Каретникова, Дъжд, Някой с нюанси - Мария Дяконова. 21 март 2021 г.